Uniek in de wereld is de mogelijkheid om in realtime te kunnen communiceren met virtuele karakter

Hier ziet u een mooi voorbeeld van een simulatie training waarbij de digitale avatar (virtuele tegenspeler van de cursist), het niet eens is met de boete die de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) uitschrijft

U ziet dat de jonge man het niet eens is met de boete en eerst probeert te onderhandelen en vervolgens geirriteerd en boos wordt, het leerdoel in deze virtuele simulatie is om de jonge man enerzijds duidelijk te maken dat hij een boete krijgt en hoe hoog deze is, maar tegelijkertijd de situatie niet te laten escaleren door op de juiste wijze te communiceren met hem

Dit gebeurt dus in Realtime !

De jonge man reageert 'spontaan' op wat de cursist zegt tijdens de simulatie

Dit is niet gescript, het betekent dus dat de virtuele tegenspeler (s) volledig reactief reageren op hetgeen de cursist zegt, wat een hele natuurgetrouwe vorm van communicatie training creëert

Dit biedt unieke vormen van scholings- en trainingsmogelijkheden

De mogelijkheid om in Realtime communicatie te hebben met virtuele avatars biedt ontzettend veel mogelijkheden als standalone training

Hierbij kan gedacht worden aan standalone leerdoelen, zoals (simulatie) training op het gebied van:

  • Crew Resource Management (CRM) 
  • Conflictbeheersing
  • Deescalatie
  • Slechtnieuwsgesprekken
  • Professionele omgang met probleem gedrag
  • Feedback geven en adviesgesprekken
  • Omgaan met en begrip krijgen voor,  clienten/patienten met probleemgedrag en of NAH
  • Omgaan met en begrip krijgen voor, clienten/patienten met ADD/ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

De mogelijkheid om in Realtime te communiceren is ook een fantastische aanvulling op de immersieve Virtual Reality simulaties

Virtual Reality simulatie onderwijs is/was altijd sterk gericht op het trainingen van het beslissen welke handeling/interventie of keuzes op welk moment gedaan moesten worden, het zichtbaar maken van bijvoorbeeld anatomie en fysiologische processen en de relaties hiertussen. Wat absoluut een enorme meerwaarde is en blijft.

Alleen tot nu waren er weinig mogelijkheden te trainen in soft-skills zoals communicatie vaardigheden, conflictbeheersing of het brengen van slecht nieuws..

Realisme
Het draagt bij aan de beleving van realiteit en immersiviteit. Als cursist heb je in Virtual Reality daadwerkelijk het gevoel met een echte patient te maken te hebben, door de mogelijkheid om direct te kunnen communiceren wordt deze ervaring nog sterker, wat uiteindelijk de emotionele betrokkenheid hoger maakt: dit heeft een positief effect op de kennisretentie en motivatie van de cursist.

Beleving en ervaring
Deze vorm van Virtual Reality kan ook zeer geschikt zijn om te kunnen ervaren, hoe patienten/clienten hen ziekte, stoornis en of aandoening ervaren. Door als cursist door de bril te kijken van bijvoorbeeld iemand met Dementie of Austisme, zul je een veel beter begrip krijgen wat zij mee maken en ervaren, wat een positief effect zal bieden om de omgang met hen.

Veiligheid
Het grote voordeel van Virtual Reality is de mogelijkheid om in veiligheid van een virtuele omgeving te kunnen oefenen, waarbij er geen consequenties zijn voor de werkelijkheid. Hierdoor biedt het een veilige omgeving waarin cursisten kunnen oefenen, zonder angst te hoeven hebben voor hen eigen veiligheid (conflictbeheersing), anderen te kwetsen (slechtnieuwsgesprekken) of bekeken te worden (groepsoefeningen met een acteur). Dit heeft een positief effect op de leercurve en bereidwilligheid.

Flexibiliteit
Het enorme voordeel van Virtual Reality simulatie training is de mate van flexibiliteit: deze is vrijwel onbeperkt. Iedere gewenste trainingsinhoud kan gecreerd worden, waardoor trainingen heel gericht en specifiek kunnen zijn, of juist gericht op een grote groep met een meer algemeen karakter.

Wisseling van trainingsinhoud, -setting of doelgroep, is binnen minuten geregeld, waardoor er een grote mate van dynamiek en afwisseling bestaat.

Een van de bestaande trainingsapplicaties is ontwikkeld op het gebied van deescalatie. De cursist zal de juiste technieken moeten kiezen, zodat de virtuele tegenspeler (s) niet opstandig of (verbaal/fysiek) agressief wordt

Hierbij zal de cursist juist moeten proberen een onstaan conflict met een of meerdere virtuele tegenspeler (s) niet verder te laten escaleren en uiteindelijk te de-escaleren. Verschil met de training hierboven beschreven is dat het conflict hier al onstaan is.

Op dit moment wordt er een simulatie ontwikkeld waarin de cursist leert hoe het beste om te gaan met een patient/client met Dementie. De cursist zal de juiste gespreks technieken moeten kiezen, zodat de patient/client bijvoorbeeld niet opstandig of (verbaal/fysiek) agressief wordt.

VR MedicalSIM heeft het grootste aanbod van medisch virtueel simulatie onderwijs binnen Nederland en Belgie

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op

Ons team van experts staan voor u klaar